בזמן פציעות ביקשתי שתקשיב ששפכתי לך דמעות כחלק מהתחשיב.