אלי פלט

איזה ילד אני.

את, אני והמלחמה.

טעון טיפוח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה