השיר מוקדש ללודמילה עם רגש. למה פוני? פוני למה? למה, איך ומה? מי אמר לך "זה יפה." במצח נחושה? מי אמר לך "זה לא פודל"? מי סייען העברה? מי החמיא כשפאן עשית לו, מי ראה ולא צחק, מי אמר לך "זה נפלא כה" מי ראה וגם שתק. למה פוני? פוני למה? את הרי לא כלבה. והאייטיז כבר מזמן לא מכתיבים אופנה.