יותר משנקרא - נדפס יותר משנדפס - נכתב יותר משנכתב - נפסד.