אסנת י

הכתיבה היא מבע לנפש פנימה.

ואתה

זו העת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה