אסנת י

הכתיבה היא מבע לנפש פנימה.

סתיו במכחול

סוף אביב תחילת קיץ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה