אסנת י

הכתיבה היא מבע לנפש פנימה.

הלילה הזה

ליל חופתם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה