אסנת י

הכתיבה היא מבע לנפש פנימה.

הנשמה מרקדת

לנוכח המאורעות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה