בס"ד

 

אמונה

מצבי אינו מזהיר-אך בתוכי אמונה

קיימת נושמת עודנה ישנה,

היא מכוחה משפיעה שפע טוב

מניבה בעוצמותיה את הרוב

 

האם אזכה להפיצה מן הפנים אל החוץ?

בליבי זה בוער והרי זה כה נחוץ.