אמיתי פאר

צעיר ומבוגר יפה ומכוער לחיות זה נהדר למות זה לא נורא כל עוד זה לא נגמר לכתוב ולחיים לתת צורה

לשחות נכון

אני, בספארי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה