אמיתי פאר

צעיר ומבוגר יפה ומכוער לחיות זה נהדר למות זה לא נורא כל עוד זה לא נגמר לכתוב ולחיים לתת צורה

שקשוקה חריפה שלי

גם אהבה נכזבת טוב לי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה