אמיתי פאר

צעיר ומבוגר יפה ומכוער לחיות זה נהדר למות זה לא נורא כל עוד זה לא נגמר לכתוב ולחיים לתת צורה

אף אחד לא יודע שהלכתי

אני, בספארי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה