יום טוב בארי

בחור צעיר בשנות העשרים לחייו.

תובנה לחיים

לעוף גבוה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה