יום טוב בארי

בחור צעיר בשנות העשרים לחייו.

תובנה לחיים

כל הזמן הזה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה