כחלום יעוף

אני בת.

אוזן קשבת לאהבה

והיית כל כך לבד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה