כחלום יעוף

אני בת.

שושנים אדומות

והיית כל כך לבד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה