כחלום יעוף

אני בת.

חומות

והיית כל כך לבד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה