כחלום יעוף

אני בת.

והיית כל כך לבד

גשם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה