לי לך

נולדה.

ותכהינה עיניו מראות

ברכת כהנים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה