אורן לובוצקי

עונות חיים- חורף

"...ונגֹע בקצהו" (שמות יט, יב)

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה