כבול למקומי
לרגל הטבע
לא מסוגל אף לצאת
מפתח ביתי


חופשי לאינסוף
בראש הקיום
מתנפנף בתנועה, לעבר
ארבע רוחות


מקזחסטן ללבנון
ובבל הקדומה
מעמיק חדור
בהינד דפדף


מספר סיפורים כך
על יום שאיננו כלה
ועל יכולת לבחור
בבכור הנשגב


שקוע בגוף
אך הרוח תחייה,
תחָיֶה בעליה
מאוצר הכתיבה.