קילוחי הגיגים

זורמים אל הדף

קולמוס חורט

מן הלב אל הקלף

יד משתלחת

כמו סער סובב

בלי עיכובים

כותב וכותב.

 

ואליך,

בראשי התיבות מתרגש

בונה וסותר, יוצר ומוחק

זה זה או לא זה

לא עונה ושותק

כמו פרח מן הראש

השימוש בכלים

כשהרגש גובר

נגמרות המלים.