כשניטשה בכה

ונציה לא שטה על המים

סלוּמה הפעימה כמלאך

ולאחר הערימה כשטן

קומונה משולשת

לא ידועה לאחד

 


כשניטשה בכה

המיגרנה איימה לפלח

העיכול בהפרעה

השינה בנדידה

הדכאון תר כדור טשטוש

העיניים נעצמו מלראות

הגוף מבקש למות

 


כפוי נשלח

אל נסיון גאולת יסוריו

עיונים בתורת הנפש

פסיכותרפיה במילים

לפסיכואנליזה במחשכים

עם יוזף בחדר

להאיר את התדר

 


קשר הזוי שנרקם

בין משכילים בהפרעה

תלמיד מעציים מורה

פציינט מרפא רופא

אחד מעקה

השני לו קב

 


לגוף ולנפש

לימיו ולילותיו

 

© לימור דיין – כל הזכויות שמורות

 

למידע מורחב

http://simania.co.il/bookdetails.php/?item_id=32977