אני רועד מקור

ומנסה לשרוד

לא יודע איך זה

משתדל ללמוד

אבל זה לא נותן מנוח

ומוציא את כל הכח

שהיה לי

או שיהיה לי

או שאין לי כבר.

מי אני? מי אתה?

מה זה משנה בכלל

אנחנו כולנו עוד אבק

בתוך אותו חלל

של אי ידיעה

וחוסר וודאות

שעוטפים את הנפש

ששוקעת בברזלים

של שרשראות השבי

של עולם החיים.

 

לנשום,

אוויר חי,

לעוף בהבנה זכה

של רוח האדם.