טיפות שמן-טריפה מזדלפות

אט אט לכוס מלאה

מים.

צפות- מטביעות הן

חוסר חיבור

ויציבות.

כוס תרעלה רמה

ניצוקה לפי

הפתוח.

פתח כחוד מחט

נפער כאולם

לנגדה.

בהניעי ידי עמה

משקשק וחושש

נדבקתי.

גופי משוח בשמן

עירום מתגלה

למפרע.

קילוח מים זולג

מברז אורח

להפריח.

זעקתי צרחתי

עת כי כשלתי

לנתק.

תחת עין ירח

ואלפי כוכביו

זרחתי.

בהביטי על גופי

יצוק רסיסי טל

המשחה.

קרשי המערכות

התאחדו בידי

 לעץ.

סנה לא אוכל

בעירת עולמים

לפאר.

 

"אש תמיד תוקד על המזבח- לא תכבה"