אז על הבר החשוך

בסמטה אפילה

ברחובותיה הצרים

של עיירה דרומית נידחת,

הורקתי דליים של משקה

ללגום את עוצמת החיים.

גמילות חסדים של גמל אורח

וגמלה החלטה בלבי,

להגמל.

נכסי מלוג מלגלגים

על אפסותי הניכרת

לקבל תמלוגים

על מלגת לימודיי.

במגל-י'ה החוצד חקל תפוחין

מגלגל בין ידיי חטה, שעורה ויין.

מגלה סודות בפשטות נסתרת

לשלוח מנות מגולות.

מגילת הסתרים של חיי

נמצאה במערות קומראן

עת הייתי מוגלה לבין ההרים

מעגל מעגלי מים חיים

בלגימות ארוכות

שוקטות וקרות

של פכחון.