אני בעצמי

ממשיכה לחלום...

את כל הזמן בוכה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה