אני בעצמי

חוזרת לעבר

מחכה שתשוב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה