פוסע, לאט,

הולך עם בית

על הגב.

(או בית, על הצב?)

האות צ' חרוטה,

מסמלת שיוכו

עוד חוליה בשרשרת (המזון)

דבר לא זז,

הכל עומד.

נוסע בזחילה

מאחוריו

ויש לו שלט,

על הגב:

לא לעקוף את הצב.

יושב ומחכה,

כלום לא קורה

הצב נע לאיטו

סוחב את ביתו

הולך במקום.

מתקדם בתור

ששמו "עצור"

ובמחלף הלימודים

אנחנו נפרדים

לרגע

שמספיק לתאוצה.

נושם לרווחה.