וקולך נישא על הרוח

מלטף-מבדר שער ראשי

כאפרכסת מוטה

לשמעך

 

תמונה לנגד עיני עולה

מרצדת-קופצת במעגל אישון

כמשקפת מוצב

לראותך

 

קטורת עולמים דקה

פולשת-חודרת בעד נחיריי

כמוצמד אסוף

לריחך

 

מעז יוצא מתוק

תוסס-רוטט בקצה לשוני

כמחשב להבין

טעמך

 

ואיני יכול לנגוע בך, כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי.