נסחפתי במסלול חיי

לעבר הארץ המובטחת

שרדתי תלאות רבות

ברחבי יריעה נמתחת

 

עשיתי כרצוני

בעזבי את המולדת

רציתי לברר היכן

תנועת העולם עומדת

 

אך דבר אחד מכרסם

נוגס חזק בלבבי

האוכל לשמור על קשר

בהפרדי מבית אבי?

 

מעבר להרים ולמדבר

נשארו להם לבד כל חבריי

וכולם ביחד מקווים

שאולי אחזור בסוף ימיי

 

כאב חזק מפלח את גופי

רוצה להיות איתם בכל דקה

אבל כדי להגשים את חלומי

עליי לסוע לארץ רחוקה

 

אשמור אותם לעד בנשמתי

והם עוד יזכרוני כאחים

ויום אחד אשוב מהמסע

כדי לראות את כולם מזדקנים