עץ ידיה

מסוכך חייה

בין בדיו נושר:

עלעל

עלעל.

עלטה אופפת

פנימה

פנימה

אחורה אף קדימה

 

לא הילכה בגבורות

לא תחת עץ רענן

לא בבמות.

קולו של עולם מנגד

פותח אט נתיבו

קורא לה לבוא

 

רחק ממנה חום

קרוב אליה יום

גלה נשא נהר

נהי קולה נשבר.

 

רק כנף אחת עוטפת

מלוא רוחה אופפת.

בת בריתה השכוחה

תומכת קומתה השחוחה

זו הנאמנה

מכור מחצבתה:

בת שירתה