400 שנות רקע

מתדפקות על דלתי

חבקני, אהבני

רוחשות במוחי

 

ואני רק רוצה

לנתק את החוט

אותה מחשבת זדון

של השפעה גלותית

 

אך מכל חוויה

יש ללמוד ולצפות

ועל כן את הקשר

אתיר בעדנה

 

ואזכור את החוט

בעודנו איתי

משתמש אני בו

למען התקדמי

 

מלחמה מתמשכת

על סיב אחרון

הנשאר שם תלוי

ואורב לאסון

 

צועק אני לאמת

וקורא הוא לחזור

מעכבני לצאת

בדרך אל האור