מלחמת מוחות

שוות כוחות

חיילי מסודרי

בשני טורים

 

שחור ולבן

כמו יִן ויָן

פנים אל פנים

תכנון מבצעים

 

לקפוץ פנימה

לחסל הממלכה

לוח שקוף

אל לבך החשוף

 

חייליך אוזלים

מתקדמים ונופלים

ברצון עיקש

מבעירים גופי באש

 

אשך פועלת כנגדך

עוזרת להכניעך

אני קרוב לניצחון

מתהלך לי בגאון

 

שוב מהלך מבריק

הורס לי את הטריק

מנסה מהתחלה

מביע משאלה:

 

אותך... לנצח בשח.