רבות אנחותיי ולבי דווי

על זאת שוררו יגוניי

בהתעטף רוחי עליי

להכביד משאיי

מסתובב

נשטף

בלי

כח

אללי

לו רק

כח גברא

וחפצו יתרומם

להשיב נשמת אפי

בתורתו אהגה יומם וליל

גם כי תתישני- אליך אתפלל.