אוריה לב

מה שאי אפשר לקנות

בדרך שלה היא תגיע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה