מול הררי עפר ואפר

פותח את קצווי התפר

נמצא בתוככי הפציעה

מחפש דרך יציאה

 

מציקים מלמטה ומעל

נוראים כמו לילית וסמאל

כל מחשבה על פעולה טובה

נקטעת מיד, בעודה בעיבה

 

אויבים מגיעים עם שמש מאדימה

והתושבים מתבוננים באימה

אין מנוס בשעת מצוק

ואבד הטעם בלנסות לצעוק

 

שדים ורוחות ושאר מרעין בישין

  הרוע- את שליטתו עליהם משעין

טובחים וזובחים לאלוהי הרשעה

והאומה אינה מבינה מה פשעה

 

נסיון מלחמה, נואש אמנם

הטוב הרי כבר מזמן נדם

היכן הגיבור עם חרבו השלופה?

היכן נמצאת אותה התרופה?

 

לאחי, עשהאל, שנפצע בלבנון.