טחינת הגרעינים

בדק מדויק

מרוסק בעדינות

לחום מאובק

מר מתקתק.

זירמת מים חיים

מים חמים

נס נמס

בריח חזק

משותק.

חלבלב בטיפות

עד הקו שנמחק

לעצור במרחק

הראוי לו

לטעם הטוב.

כדוריות כסופות

כיהלומי ספיר

כך נבזק

עת קומקום שרק

נטבול כקצפת.

לעורר ישנים

להחיות נרדמים

בורידנו זורם

סם החיים,

לעולמים?