יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

תצרפים, בעברית.

השמים מספרים כבוד אֵ-ל

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה