יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

ותיקין

חרב הבית

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה