יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

נר שהבדילו עליו

לפני החורבן 2

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה