יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

לעשות רושם

ללא כותרת

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה