יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

לפני החורבן 2

אל ארץ צבי, ישראל, על במותיך חלל

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה