יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

יום הדין

לפני החורבן 1

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה