יוסף שמח

Image

חיבר פירוש מקיף על מגילת יהוגמגמש.

לפני החורבן 1

ותיקין

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה