בילבו בגינס

'אני מרגיש כמה דק אני, מרודד, אם אתה יורד לסוף דעתי: כמו חמאה שנמרחה על פרוסת לחם גדולה מדי.'

ופחד ורחב לבבך

סלע היאוש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה