בן שרם

הרי שרתי אותה לעצמי

גמד לבד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה