עריג ערגתי

בצבעי אדום כחול

ראיתי צורה ביד אומן

עם מכחול

 

כבר התמונה חיה ונושמת

בעיני עצמה היא הכל

ואני נשארתי בחוץ

מחוץ לתמונה

 

כבר מחכה לבני

שיחזור אלי

הביתה

פרי ביטני

 

פה למעלה

צוחקים מלאכים

על איוולות האדם,

מה בואו למטה

 

רדו והראו חיוכיכם ברבים

שנתרצה אנו בעלי החיים

שטים על נהר ארוך וצר

עידן ועידנים

 

אחד

ויחיד

נישא האל בשמי ברלין

על רקע הקולנוע

שוב מדברים מלאים

כבר חשבתי על משהו אחר

גם הוא כבר מאחר

ירד מהפס

ובא אלינו הביתה

אני מתגעגע

לתמימות

זאת

את