אז שאלת שאלה ונולד לך בן

 שאלת עוד פעם ונולדו תאומים

 כשהפסקת לשאול פנו כולם אליך בתמיהה

 מה הוא יודע גלה לנו שנדע

 אבל במילים אין צורך במקום בו אמצא

המילים נועדו ליופי

 כקישוט

 על בגדי החדשים

 שרק עת נתפרו על ידי תופר תפרן שבכישרון ניחן

השאלה קיבלה תשובה עוד פעם צדדים של אותה המטבע המוות והחיים