פניה זוהרות בשמש ,רגליה יחפות בחול,נוגעות לא נוגעות

באה אלי כמו חלום בחשיכה, אני חולם ומאוהב במחשבה

אך כשאתעורר תהיה היא כאן לצידי שלווה

ולרגע נצחי נחייה באהבה