העולם באהבה

שיר שצריך כתיבה

על עולם מלא באהבה

שם כרגיל השמש עולה

עולה עולה יורדת שקיעה

אין משקל טהור עם אהבה

כרגיל העולם באהבה