.                               

                                                

ברוך אתה אדוני

 

אתה אלוהי אבותי

 

לעולם ועד

 

שלח את עמי לחופשי

 

בעידן הדור הטכנולוגי

 

אדון עולמים

 

הבא שלום ממרומים

 

אתה היחיד היכול

 

אתה נמצא בכל

 

אתה נותן

 

אתה לוקח

אלוהים

אני מחיייך ו שמח

 

על

כך תודה

מחיאות כפיים

לכל בני ביתך

על משרתיך

על עלילותיך

על מלאכיך על

יצירת האומנות המושלמת

אלוהים אחד

לך אני קד

בן אחד

.