קרוב למוות , עומד

מתרגש אילם צוחק

כמעט נוגע ועוד לא

נשאר קרוב לחיים, למוכר לחם והמסריח

כי לא הכל טוב בחיים נכון

לא להירדם

להישאר ער הוא שם החבר

זה מצב ביש לבקש אושר

במחיר של הכרה קרה

חיפשתי מקלט בין החיים

בידיעה שכאן חם ונעים, עכשיו

הגיעה השעה

לבקש את ידה

לקבל את הטוב וגם את הרע

למדוד את כוחי מול

כוחה של ידיעה

תודה