יושב לו בקשת בענן

צבעים בכל הגוונים

מקשטים את גופו

מחליק ארצה אל עולמנו הדלוח והאפור

וכולם מתרגשים לראותו

הפלאי

מוקסמים מנוכחותו מעלים בראשנו

דמויות פרי צבעו

טווס מרהיב עינים בכחלכלים וירוקים

או שמש שבוהקת בצהוב מקרוב

תמונות צבעוניות

הברקות

סיטואציה שלא קרתה מעולם התרחשה כעט כי הוא בשל 

וצבעוני