סיפור חם וטוב

במעורת הדוב

חלה קטנה שנוצרה בתנור לוהט

הוגשה למלך שלפני שנה

כבר מת

איך יתכנו הדברים הללו?

ואביר אדום רכב על סוס לבן

אך אביר לבן רכב על סוס אדום

אין מה להתלבט

כי המשורר כבר חיי

ומת

ליבו ,טבוע ,במקום נפלא,

, לפני עידנים כתב עליו

עכשיו ביתו הוא נקרא.

 

היה סנדלר

שאת דרכו איבד

בסיפור ממקודם

לא התאבד.

הוא מצא את הדרך,

דרך החרב,

שהובילה לקיץ המסע

אל הטוב הנורא.

 

תאספו את כל תענוגות העולם יחדיו ותכפילו פי מאה

 

תקבלו את ביתי הצנוע

 

אני שורץ שם כמו בטלן

מחכה לעוד בטלן ביחד ננום רוב היום

וכשניעור נקפוץ לאיזה חור

ונעבור עוד יום מפרך ומזיע.

גבולות הדימיון

לכיתה הוא הפריע.

המציאות הנוזלית

הוא מרוכז בחנית,

ושם הטירוף יאכלהו לאט אלפי שנים

קח ותן לעידני עידנים,

אני בוהק כמו האור

אני משוגע

וטהור.

הירהרתי בין כתלי בית המקדשים

ובראתי אלף סיפורים, הטירוף הולך ואוזל

מה שנשאר הוא אותו חומר נדיר של מציאות,

נורמאליות,

הדדיות

ואהבה לצורה ושגרה

מאחל לכולם הצלחה

כותב עם דמעה שנפלה

הולך לישון לחלום עוד חלום

ומפה אדירה שסביב מטמון

הסימון הבא

איקס גדול

של אהבה

האוצר  שאפשר

לשתותו לרוויה

אהבה

אוהב המון.