וכך זה היה:

כבשתי את הארץ

הראיתי את כבודי

משלתי בכוחי

נדמתי.

בניתי מזבח, חקקתי באבן

מלאכים היללו, כלבים נבחו

מוצא לדרך עתיקה

קום, הלך

הראה מטבעך,

המופלא

קרא תגר על השמש

ברך את הים ואת הלילה

ההר יפסיק לנוע.

כי אין שפה במקום בו תימצא

 

"לך לך "

שרת לי בימי נעורי

 

כאן אתה נכנס לתמונה קורא ומבקר

שרוי במצקת עלילתית