צועדים אל המחר

שולחים עיגולים עם מחשבות

ומרתקים את עצמנו בלי עט או נייר

צועדים וממשיכים עד המחר

ודברים מוכרים אך שונים יקרו כמה פעמים

מקומות מועדפים לפגישות חשובות

כל יום מתכנסים ביחד לחיות את היום של חיינו

זה היה טוב

לפעמים משתמשים בגוף

לפעמים כמו בתוך ענן אנחנו מדברים

כאן כבר אין צורך במילים

ואיתנים עתיקים

יושבים ומהרהרים

כח מוח

לב ורגש