המשחק החל המזל כבר החליט

מי ינצח ומי יפסיד

הקוביות נישארו ניטרליות

ואנחנו חייכנו בעוד גורלנו נחרץ

הפסדתי חשבתי ואז ניצחתי

ניצחתי ואז הפסדתי

אין לדעת לאן המזל יפנה

ובכל זאת הוא כ"כ יפה

לעולם המשחק יתגלגל

כי הוא רק משחק