כשהעולם עוד היה שטוח

ואלכסנדר הגדול עליו צעד

הוא רצה הכל ולא לאבד אף אחד,

עד סוף העולם להגיע

 עם פניו לתהום הנשיה

שם את שמו האמיתי להטביע, כמנחה,

לאלי הגבורה כאילו לומר

האמת נחשפת, רק למרחיקי הלכת

תארו לכם רצון לכבוש עולם:

הר אחרי הר פסגות וימים, לא להרוס

אלא לשנות דברים קיימים,

אולי כדאי גם לכם לנסות,

לא להקשיב לאמא ושאר החוקים

ולכשתהיו מוכנים תדעו

הציידים הצועדים לעולם ממשיכים,

עד שנופלים עם ניצוץ בעיינים שנשאר גם לאחר המוות.