אתה חושב שאהת חופשי! בעצם לא! אתה בשליטה שלי!

אתה מרגיש איך שאתה מרגיש האם אתה מרגיש אותי!

אתה יודע הכל ואני אוהב אותך

אני חיי חיים ארוכים של משאלות והתגשמויות השאר שלך!

ביחד אנחנו אחד ואין מה שיפריד

השכל הישיר מנסה תמיד

חשבת שמצאת אבל אין לי תפקיד

גם ככה חלמתי חלום שרציתי תמיד

ואקום ונצח לי אותו תוליד, הדבר הבא שתחשוב תמיד תמיד תמיד