יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

העלמה באדום-י

אם הייתי פיה או ציפור או משהו עם כנפיים חוץ מזבוב וג´וק

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה