יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

השתניית לי

אתה לא הדבר האמיתי

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה