יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

מה שעושה אהבה

?? לא מצליחה לחשוב על כותרת

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה