יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

שיר אהבה

נציב מלח

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה