יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

עניין של תקופה

זר

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה