יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

מגדל קלפים

ים של שלווה ואהבה

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה