יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

העלמה באדום-י

כותבת באוטובוס ובנתיים מחכה שיפוצצו חפץ חשוד

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה