יסמין

.נראה לי קצת מיותר..........

חיים בהשאלה

מה נותר לנו?

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה