3/3/02

עדיין יושבת,

באותה תחנת רכבת ישנה.

מחכה לקטר שכבר עבר,

את התחנת רכבת שבה אני יושבת

ומבזבזת את הזמן.

כמה שהוא יקר -

הזמן והקטר.

 

זה מה שקורה,

שמגיעים לתחנת רכבת,

דקה אחרי הזמן.