23/11/01

אין לי אויר בלעדייך,

אין לי כוח להמשיך,

אני כבר חסרת אונים.

 

כוחי נעלם כשנעלמת,

חיוכי נעלם גם הוא כשהלכת.

הוא לא חזר,

כמו שאתה לא חזרת.

הוא אבד,

כמו שאתה אבדת.

 

הלב שלי הורג אותי,

יותר משרוצח יכול להרוג.

האהבה שלי היא מכאיבה וצורבת,

ולאט לאט הורגת,

לא דועכת.

אני מתעוות,

מתעוות את האהבה כלפייך,

מה אעשה בלעדייך?