19/8/1998

נהמות ארוכות של ים, חודרות לתודעה,
צילצולים הקטועים מקול,
שמעניק חיות משמיימה.
דישדושים שהיו ואינם עוד,
בתוך חול זהוב וקסום,
בו טביעות הרגל כוסו כבר,
וקשה לפצח את הקוד.
דימדומים ושקיעות ענוגות,
אל תוך שחר מבהיק וזהוב,
בו רשרוש של צדפי המים,
הטמונים,
כשומרי סוד.