22/5/2003

ובכך נתת אלוהים, במלוא ידך הנדיבה,

את אשר איחלתי לאושרי.

כשאהבתי הטהורה תלויה יציבה בשמייך,

לבושה כדמות כוכב זוהר.

אליו בליל בשפתותי ממלמלת תפילה באוזנייך.

כשפיקפקתי ולא חדלתי לחשוב,

שאין אוזן אשר שומעת, מודה בטעות עלובה,

מפצה על כל העוגמה שנגרמה.

הראת גדולתך, היית קשוב לכל בקשה,

מהקטנה עד הגדולה.

מסר מדמות הכוכב הנוצץ, מעבירה אהבתי.

אמונתי בך שלמה,

ללא כל ספק ידך נדיבה