5/5/04

הבוקר עלה, כמעט שלא פקחתי עיניי.

אתה, שלא שמעתי קולך,

הגחת שוב ממערת מיסתורך

אמור לי איש הפלא, מה רצונך?

מדוע שוב לפתע, אני שומעת קולך?

הציפור יונקת הדבש ריחפה מחלוני,

שטה, מרחפת,מחפשת אותה בחלומי.

לא מצאתיה, גם אתה לא תמצא.

אותה ציפור אבדה והכל באשמתך.

הליל כבר יורד, רוצה לעצום את עיניי,

אך דוחקת בי ההרגשה,

 

ששוב אשמע קולך.

מה ? מה? מה?

מה רצונך?

הציפור הקטנה אבדה,

היא הייתה רעבה,

הלכה לשתות קצת צוף מארץ רחוקה.

 

מילה אחת ,איש הפלא....

מילה.